1. ročník soutěže
o „Cenu Prof. Ladislava Pilky“
za odborný přínos v oblasti asistované reprodukce

Cena je určena

1. ročník soutěže o „Cenu Prof. Ladislava Pilky“

2 výherci v rámci udělení vítězné ceny získají několikadenní stáž na IVI Valencia, Španělsko pod vedením Fábia Cruze, M.D.

Každý uchazeč, který splní podmínky, bude odměněn jednodenním kurzem pokročilých prezentačních dovedností.

O udělení ceny rozhodne odborná tříčlenná komise
pod vedením pana Doc. MUDr. Tonka Mardešiče, CSc. / MUDr. Štěpán Machač Ph.D., MUDr. Miloš Kalina /

MUDr. Tonko Mardešić, CSc.

Doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc.

MUDr. Štěpán Machač Ph.D.

MUDr. Štěpán Machač Ph.D.

MUDr. Miloš Kalina

MUDr. Miloš Kalina

Vítězové ceny budou vyhlášeni na Kongresu asistované reprodukce v listopadu 2022.

Uzávěrka přihlášek je 15. října 2022

Partner projektu

Ferring